Home

URZĄDZENIE

PLANOWANIE

INSTALACJA

DZIAŁANIE

PODŁĄCZENIE

ZESTROJENIE

PROGRAMOWANIE

RSC

RSC

1 - Lokalny i zdalny monitoring w czasie rzeczywistym

Visualizzazione grafico del singolo raggio Storico eventi barriera Gestione 'foto' Riassuntivo allineamenti Analisi colloquio barriera Logger temperatura Reset della barriera Interrompe lo scorrimento del grafico Tamper top Tamper top Riscaldatore

2 - Bufor zdarzeń ze stanem bariery i załączonym plikiem

3 - Zdjęcia alarmów (@ załącznik)

<<- Cofnij