Home

URZĄDZENIE

PLANOWANIE

INSTALACJA

DZIAŁANIE

PODŁĄCZENIE

ZESTROJENIE

PROGRAMOWANIE

RSC

PROGRAMOWANIE

Zona logica Modulo-Centrale Zona fisica Modello Barriera-Perimetro Tempi-Raggi Modo Funzionamento Accecamento-MASK Potenza Fasci Disqualifica-FAIL Alimentazioni

<<- Powrót do początku strony

PROGRAMOWANIE STREF

Pojedyncza bariera

 

Tryb pracy tradycyjnej (TX+RX).

Praca dualna

Ten tryb pozwala na użycie barier do ochrony obwodowej przy użyciu tylko jednej kolumny bariery w każdym rogu. Aby ograniczyć ilość kolumn wiązki nadajnika są rozdzielone i wysyłane do dwóch sąsiednich odbiorników.

 

Konfiguracja
Łączna liczba używanych linii
Pojedyncza bariera
1
4-boczna zamknięta ochrona obwodowa
4
6-boczna zamknięta ochrona obwodowa
6
8-boczna zamknięta ochrona obwodowa
8
2-boczna otwarta ochrona obwodowa
4
3-boczna otwarta ochrona obwodowa
4
4-boczna otwarta ochrona obwodowa
6
5-boczna otwarta ochrona obwodowa
6
6-boczna otwarta ochrona obwodowa
8
7-boczna otwarta ochrona obwodowa
8

 

<<- Powrót do początku strony

 

 

 

PROGRAMOWANIE CENTRALI/MODUŁU

Dialog256
Pojedyncza bariera

Moduły SPEED4PLUS
Moduły SPEED8PLUS
Moduły SPEED8ALM PLUS

Praca dualna

Moduły SPEED8PLUS
Moduły SPEED8ALM PLUS


Dialog64BUS
Pojedyncza bariera

Centrala
Moduły SPEED4PLUS
Moduły SPEED8PLUS
Moduły SPEED8ALM PLUS

Praca dualna

Centrala
Moduły SPEED8PLUS
Moduły SPEED8ALM PLUS

 

<<- Powrót do początku strony

 

FIZYCZNE PROGRAMOWANIE LINII

Dialog256
Pojedyncza bariera

Z4-8 SPEED4PLUS
Z1-8 SPEED8PLUS
Z1-8 SPEED8ALM PLUS

Praca dualna

Z1 SPEED8PLUS
Z1 SPEED8ALM PLUS
(automatycznie rezerwowane linie Z)


Dialog64BUS
Pojedyncza bariera

Z1-8 CENTRALA
Z4-8 SPEED4PLUS
Z1-8 SPEED8PLUS
Z1-8 SPEED8ALM PLUS

Praca dualna

Z1 CENTRALA
Z1 SPEED8PLUS
Z1-SPEED8ALM PLUS
(automatycznie rezerwowane linie Z)

 

 

<<- Powrót do początku strony

 

 

WYBÓR MODELU

Modele
BEAMTOWER/4
BEAMTOWER/6
BEAMTOWER/8

 


<<- Powrót do początku strony

 

 

KONFIGURACJA POJEDYNCZYCH WIĄZEK

  • Wykluczenie wiązki: nadajnik TX wyłączony - brak informacji o alarmie i zarządzania błędami.
  • Wiązka włączona: nadajnik TX włączony - włączone zarządzanie alarmami, wykluczeniem i maskowaniem.
Czas opóźnienia
(stan pojedynczej wiązki)
50 msec
150 msec
400 msec
1 sec

 

Czas naruszenia - Osoba średnich rozmiarów przecinająca wiązkę na wysokości klatki piersiowej.

Rodzaj przecięcia wiązki

Szybkość Naruszenie wiązki (msec)
Szybki bieg 4 m/s ~ 14,4 km/h 50 msec
Wolny bieg (Jogging) 2 m/s ~ 7,2 km/h 80-100 msec
Szybki chód 1,5 m/s ~ 5,4 km/h 120-140 msec
Wolny chód 0,5 m/s ~ 1,8 km/h 300-350 msec

 

Czasy naruszenia - Samochód (4 metry długości-przekroczenie całą długością)

Przekroczenie wiązki samochodem
(4 metry długości-przekroczenie całą długością)

Prędkość Naruszenie wiązki (msec)
  2,77 m/s ~ 10 km/h 1444 msec
  5,55 m/s ~ 20 km/h 720 msec
  13,9 m/s ~ 50 km/h 280 msec


 

<<- Powrót do początku strony

 

 

 

 

 

 

PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY

1 wiązka
2 wiązki jednocześnie
2 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 1 sec
2 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 2 sec
2 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 5 sec
3 wiązki jednocześnie
3 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 1 sec
3 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 2 sec
3 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 5 sec
4 wiązki jednocześnie
4 wiązki jednocześnie lub 2 wiązka x 1 sec
4 wiązki jednocześnie lub 2 wiązka x 2 sec
4 wiązki jednocześnie lub 2 wiązka x 5 sec
1 wiązka z dolnych wiązek [1,2] w czasie Ta*2
1 wiązka z dolnych wiązek [1,2] w czasie Ta*4
1 wiązka z dolnych wiązek [1,2] w czasie Ta*8

TRYB DETEKCJI ALARMU
Dostępne są następujące tryby detekcji wiązki:

Pojedyncza wiązka:

- 1 wiązka
- 1 wiązka z dolnych wiązek [1,2] w czasie Ta*2
- 1 wiązka z dolnych wiązek [1,2] w czasie Ta*4
- 1 wiązka z dolnych wiązek [1,2] w czasie Ta*8

Aktywacja gdy naruszona zostanie przynajmniej jedna wiązka w zaprogramowanym czasie (Ta). 
Dodatkowo dodane są inne tryby pracy, które pozwalają wydłużyć  
czas naruszenia dla dwóch najniżej położonych wiązek  
(wiązki 1 i wiązki 2). 
Zostało to wprowadzone aby wykluczyć wywołanie alarmu przez małe zwierzęta. 
Czas przecięcia dwóch najniżej położonych wiązek wydłuża się  
z zaprogramowanego czasu (Ta) do Ta x 2, Ta x 4 lub Ta x 8.

2 wiązki :

- 2 wiązki jednocześnie
- 2 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 1S
- 2 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 2S
- 2 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 5S

Aktywacja gdy naruszone zostaną przynajmniej 2 wiązki w zaprogramowanym czasie (Ta). 
Ten tryb pozwala na wykluczenie naruszenia bariery przez małe obiekty (np. kot). 
Dodatkowo dodane są też inne tryby pracy, gdzie alarm wywołany zostaje, gdy 
zostanie naruszona pojedyncza wiązka w dłuższym czasie. 
W tych trybach pojedyncza wiązka musi być naruszona przez 1, 2 lub 5 sekund.

3 wiązki :

- 3 wiązki jednocześnie
- 3 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 1S
- 3 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 2S
- 3 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 5S

Aktywacja gdy naruszone zostaną przynajmniej 3 wiązki w zaprogramowanym czasie (Ta). 
Ten tryb pozwala na wykluczenie naruszenia bariery przez średniej wielkości obiekty.
Dodatkowo dodane są też inne tryby pracy, gdzie alarm wywołany zostaje, gdy 
zostanie naruszona pojedyncza wiązka w dłuższym czasie. 
W tych trybach pojedyncza wiązka musi być naruszona przez 1, 2 lub 5 sekund.

4 Beams :

- 4 wiązki jednocześnie
-
4 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 1S
-
4 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 2S
-
4 wiązki jednocześnie lub 1 wiązka x 5S

Aktywacja gdy naruszone zostaną przynajmniej 4 wiązki w zaprogramowanym czasie (Ta). 
Ten tryb pozwala na wykluczenie naruszenia bariery przez duże obiekty (np. samochód).
Dodatkowo dodane są też inne tryby pracy, gdzie alarm wywołany zostaje, gdy 
zostanie naruszona pojedyncza wiązka w dłuższym czasie. 
W tych trybach pojedyncza wiązka musi być naruszona przez 1, 2 lub 5 sekund.

<<- Przejdź do początku strony

 

 

 

 

PROGRAMOWANIE FUNKCJI MASKOWANIA (MASK)

Czas maskowania (MASK)
Wyłączone
3 sec
30 sec
120 sec
Możliwe jest ustawienie czasu przez który pojedyncza wiązka musi być maskowana, aby wystąpił alarm sabotażu (MASK). 
Czas ten można zaprogramować jako 3 sekundy, 30 sekund lub 120 sekund.

 

<<- Powrót do początku strony

 

 

PROGRAMOWANIE MOCY WIĄZKI

CZARNA
NIEBIESKA
maksymalna maksymalna
wysoka wysoka
niska niska
minimalna minimalna
automatyczna
-

KONTROLA MOCY WIĄZKI.

Pojedyncza bariera:
Określa "" poziom mocy wszystkich wiązek.

Praca dualna:
Określa "" poziom mocy wiązek które przychodzą z ich własnych kolumn nadajnika (CZARNE wiązki).
Natomiast poziom mocy NIEBIESKIEJ wiązki "" określa ten poziom wiązki która jest skierowana do innej kolumny).

Programowanie MOCY:

- MOC maksymalna:
Gdy dystans pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem przekracza 50 metrów, lub w zastosowaniach 
gdy widoczność powietrza zmienia się bardzo szybko.

- Wysoka MOC:
Dla średnich dystansów pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

- Niska MOC:
Dla średnich dystansów pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

- MOC minimalna:
Gdzy dystans pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem wynosi mniej niż 30 metrów.

- Automatyczna kontrola mocy:
Moc wiązki jest automatycznie zmniejszana lub zwiąkszana w zależności od  
poziomu odbieranego zygnału przez odbiornik. 
Zalecane dla średnich odległości pomiędzy (20 - 100m). 
Nie nadaje się do użytko w trybie dualnym bariery dla wiązki NIEBIESKIEJ.

<<- Przejdź do początku strony.

 

PROGRAMOWANIE WYKLUCZENIA (FAIL)

Funkcja automatycznego wykluczenia sprawdza poziom odbieranego sygnału wiązki podczerwieni i wyklucza jąautomatycznie gdy wrtość mocy spadnie poniżej progu widzialności (np. z powodu mgły).

Wiązki
Wyłączone
1
2
3
4
5
6
7
 
8

 

Minimalna liczba wiązek wymagana do   wykluczenia bariery.

WAŻNE.
Możliwe jest nie włączanie tej funkcji. Wtedy, gdy poziom odbieranego sygnału spadnie poniżej minimalnej wartości progowej zostanie to odczytane jako naruszenie bariery i wystąpi alarm.
 
Czas
1 min
5 min
10 min
30 min

Deklarowany czas przysłonięcia w czasie ciągłego Całkowitego Wyłączenia (Błąd) 
w zakresie do 1 do 30 minut.

Przysłonięcie-Błąd Bariery sygnalizowane jest w centrali "Błąd" i następnie centrala anuluje wszystkie wiązki bariery.

 

<<- Powrót do początku strony

 

KONFIGURACJA ZASILANIA

Z sieci [AC] Bariera jest zasilana napięciem zmiennym.
Wejście AC sterownika należy podłączyć do drugiego wyjścia transformatora (30V AC).
Zewnętrzne [DC] Bariera jest zasilana napięciem stałym.
+ i - modułu sterownika należy podłączyć do źródła zasilania 13V DC.

 

 

KONFIGURACJA TRYBU PRACY: POJEDYNCZA BARIERA/PRACA DUALNA

Konfiguracja
Liczba używanych sąsiednich linii
used z 
Pojedyncza bariera
1
-
4-boczna zamknięta ochrona obwodowa
4
Z1-Z4
6-boczna zamknięta ochrona obwodowa
6
Z1-Z6
8-boczna zamknięta ochrona obwodowa
8
Z1-Z8
2-boczna otwarta ochrona obwodowa
4
Z1-Z4
3-boczna otwarta ochrona obwodowa
4
Z1-Z4
4-boczna otwarta ochrona obwodowa
6
Z1-Z6
5-boczna otwarta ochrona obwodowa
6
Z1-Z6
6-boczna otwarta ochrona obwodowa
8
Z1-Z8
7-boczna otwarta ochrona obwodowa
8
Z1-Z8

WAŻNE. Gdy zostanie wybrana ochrona obwodowa (praca dualna) configuracja pierwszej bariery zostanie automatycznie skopiowana do wszystkich kolejnym barier.
Dlatego też wskazana jest najpierw konfiguracja wszystkich wspólnych parametrów.

<<- Powrót do początku strony

<<- Powrót