Home

URZĄDZENIE

PLANOWANIE

INSTALACJA

DZIAŁANIE

PODŁĄCZENIE

ZESTROJENIE

PROGRAMOWANIE

RSC

ZASADA DZIAŁANIAZasada działania bariery BEAMTOWER oparta jest o prostą zasadę WIĄZKI PODCZERWIENI, która jest niewidzialną barierą dla oka ludzkiego.

Na rysunku obok jest pokazany moduł TX z zaznaczonymi wiązkami IR. Dolna zaznaczona kolorem CZARNYM a górna NIEBIESKIM.

Jak można zauważyć, wiązka IR jest stworzona z dwóch znajdujących się blisko siebie wiązek podczerwieni, które tworzą szerszą i bardziej owalnąwiązkę IR.

Właśnie dlatego wiązka może być naruszona tylko przez większe obiekty, które są wystarczająco duże by zasłonić całą powierzchnię wiązki.
Wiązki natomiast nie da się przysłonić przez małe obiekty, jak: małe zwierzęta lub liście.

Dwie wiązki (CZARNA, NIEBIESKA) pojedynczego modułu, mają swoje własne mechanizmy do ustawienia precyzyjnie kierunku  wiązki w dwóch
płaszczyznach (poziomo i pionowo). 
Wykorzystując to, wiązki mogą być kierowane każda w zupełnie innym kierunku.

 

 

Zgodnie z powyższymi właściwościami możliwe jest wykorzystanie bariery do pracy w dwóch trybach: jako pojedyncza bariera lub ochrona obwodowa (tryb dualny).  

<<- Cofnij