Home

URZĄDZENIE

PLANOWANIE

INSTALACJA

DZIAŁANIE

PODŁĄCZENIE

ZESTROJENIE

PROGRAMOWANIE

RSC

PODŁĄCZENIE

ZGODNOŚĆ FIRMWARE'A

BEAMTOWER może współpracować z następującymi centralami:

 • Dialog64 BUS od wersji 1.3
  podłączenie bezpośrednio do centrali lub przy użyciu zewnętrznych modułów rozszerzeń SPEED PLUS od versji 1.2
 • Dialog256 od wersji 2.3
  tylko przy użyciu zewnętrznych modułów rozszerzeń SPEED PLUS od versji 1.2
 • Moduły wejść zdolne do obsługi bariery BEAMTOWER to:
 • SPEED 4 PLUS od wersji 1.2
 • SPEED 8 PLUS od wersji 1.2
 • SPEED 8ALM PLUS od wersji 1.2
 • Oprogramowanie CENTRO od wersji 3.4

PODŁĄCZENIE DO CENTRALI

Bariery, które tworzą ochronę obwodową muszą być wszystkie podłączone do jednego i tego samego wejścia na module lub centrali. 
Możliwe jest podłączenie w ten sposób maksymalnie do 8 barier na każdy moduł SPEED 8 PLUS lub tyle samo do złącz SENSOR BUS w centrali Dialog64 BUS. 
Poniższa tabelka pokazuje maksymalną ilość linii/barier która może być podłączona do modułu/centrrali:

Moduł/Centrala
Linie/Bariery
Tryb pojedynczy
Tryb dualny
SPEED 4 PLUS
4
TAK
NIE
SPEED 8 PLUS
8
TAK
TAK
SPEEDALM8 PLUS
8
TAK
TAK
TP8-64 BUS
8
TAK
TAK

MAKSYMALNA KONFIGURACJA

W następnej tabelce pokazana jest maksymalna liczba kolumn, możliwa do zainstalowana dla oby trybów pracy:

Tryb pracy
Beamtower RX
Beamtower TX
Linie/Strony
Pojedynczy
8
8
8
Dualny
4
4
8

PODŁĄCZENIE BARIER


Kolumna odbiornika (BEAMTOWER RX) musi być podłączona do centrali lub do wejścia modułu (SPEED4 PLUS, SPEED8 PLUS lub SPEED ALM8 PLUS) poprzez SENSOR BUS (skrętka 3-żyłowa).

Zarówno kolumna odbiornika jak i nadajnika każdej bariery BEAMTOWER są połączone ze sobą (skrętką 4-żyłową), tzw. przewodem synchronizacyjnym SYNC BUS.

UWAGA
Bariery które tworzą ochronę obwodową (tryb dualny) muszą być wszystkie podłączone do tego samego wejścia na module lub bezpośrednio do centrali.

ADRESOWANIE BARIERY
Każda kolumna bariery jest wyposażona w   przełączniki służące do ustawienia odpowiedniego adresu. Jest on umieszczony na KOMPUTERZE ZARZĄDZAJĄCYM każdej kolumny.
Adres kolumny odpowiada numerowi linii na module rozszerzeń wejść lub w centrali do której jest podłączony.

 

ZASILACZ BARIERY
Bariera BEAMTOWER może byćzasilana napięciem stałym (13,8V DC) lub
zmiennym (30V AC).

ZASILACZ 30V AC

Jeżeli zasilacz AC jest używany, należy podłączyć wejście AC STEROWNIKA bariery do wyjścia transformatora (30V AC). Akumulator (12V/7Ah) podłączamy wewnątrz każdej kolumny bariery.

ZASILACZ 13,8V DC

Jeżeli zasilacz DC jest używany konieczne jest podłączenie  wejść + i -   modułu STEROWNIKA do żródła zasilania DC zdolnego generować napięcie stałe 13,8V.
Nie zaleca się stosowania tego typu rozwiązania przez duższy czas do zasilania bariery.

<<- Poprzedni