Home

URZĄDZENIE

PLANOWANIE

INSTALACJA

DZIAŁANIE

PODŁĄCZENIE

ZESTROJENIE

PROGRAMOWANIE

RSC

BEAMTOWER - ZEWNĘTRZNA BARIERA PODCZERWIENI DO OCHRONY PERYFERYJNEJ

Hardware
Architektura sprzętowa urządzenia
Opis modułów z których składa się bariera Beamtower
Project example
Planowanie instalacji
Przykłady planowania ochrony obwodowej
Sugestie dotyczące pozycjonowania
Installing
Instalacja
Przykłady instalacji i programowania ochrony obwodowej
Operation
Działanie
Tryb pracy pojedynczej bariery lub grupy barier do ochrony obwodowej
Wiring
Podłączenie
Podłączenie i adresowanie
Podłączenie zasilania
Alignment
Zestrojenie
Procedura zestrojenia oraz test przerwania wiązek
Programming
Programowanie
Kontrola zasilania, tryb sygnalizacji alarmu, czas reakcji,
maskowanie i kontrola wykluczenia
Remote Sensitivity Control
RSC
Monitorowanie i zestrojenie wiązek, analiza urządzenia, zasilanie , temperatura
Bufor zdarzeń i "zdjęcia" alarmu

© 2007 Tecnocom