Home

URZĄDZENIE

PLANOWANIE

INSTALACJA

DZIAŁANIE

PODŁĄCZENIE

ZESTROJENIE

PROGRAMOWANIE

RSC

ZESTROJENIE

PRZYCISK TEST

Aby przeprowadzić zestrojenie wiązek podczerwieni niezbędne jest użycie przycisku TEST, który znajduje się na module bariery (zdjęcie obok). 
Wciśnięcie tego przycisku umożliwia indywidualne zestrojenie każdej pojedynczej wiązki i przeprowadzenie testu jej przerwania. 
Wielokrotne wciśnięcie przycisku TEST umożliwia wywołanie następujących funkcji:

Wciśnięcie TEST

Funkcja

Jeden raz

Zestrojenie CZARNEJ wiązki (dolnej)

Dwa razy

Zestrojenie  NIEBIESKIEJ wiązki (górnej)

Trzy razy

Test przecięcia wiązek bariery

Cztery razy

Powrót do stanu oczekiwania

W DUALNYM trybie pracy, możliwe jest rozpoczęcie procedury zestawiania tylko w MODUŁACH RX.

PROCEDURA ZESTAWIENIA
Procedura zestawienia bariery składa się z trzech kroków. Ostatnim krokiem jest test przecięcia wiązek bariery:

  1. Zestawienie bariery przy użyciu celownika optycznego
  2. Optyczne zestawienie z użyciem Buzzera i MONITORA 868
  3. Dokładne zestawienie optyczne przy użyciu Filtra Optycznego
  4. Test przecięcia wiązek bariery
  5. Powrót do trybu oczekiwania


ZESTAWIENIE PRZY UŻYCIU CELOWNIKA OPTYCZNEGO

Pierwszy krok zestawienia bariery wykonujemy z użyciem celownika optycznego.
Aby to zrobić należy postępować wg. poniższych kroków:

 • Skieruj wiązki nadajnika TX w kierunku kolumny odbiornika RX i vice versa. 


 • Nałóż Celownik Optyczny na górną soczewkę modułu (jak na rysunku) i wykonaj wstępne zestawienie. 


 • Patrząc przez otwór obserwacyjny Celownika Optycznego pomału obracaj soczewkami w pionie i w poziomie Aż przeciwległa kolumna będzie widoczna. 


 • Powtórz tę procedurę na obydwu wiązkach modułu kolumny nadajnika i odbiornika. 


 • Jeżeli wstępne zestawienie zostanie poprawnie przeprowadzone, można przejść do następnego kroku do pozycjonowania precyzyjnego. 
<<- Poprzedni

1 2 3 4 5 Następny>>